Initio Medielab AS ble etablert i 1995 som Graficonn Norge AS og var blant de første i landet som tilbød medierelaterte tjenester på Internett. Selskapet var i en årrekke driftsentral for trykkerikjeden PRINFO, norges største trykkerikjede. Bakgrunnen fra grafisk bransje og tidlig fokus på nettbaserte løsninger for medieadministrasjon er grunnlaget for dagens omfattende teknologiske plattform for nettbaserte medietjenester.

Innovasjonen er kundestyrt. Spesialiteten er utvikling av kommunikasjonsløsninger tilpasset kundens spesifikke behov. Den teknologiske plattformen er samlet i en egen medieportal, Instrato, som tilbys som en nett-tjeneste.

Et godt nettverk med utviklingsselskaper over hele verden bidrar til at vi til enhver tid kan levere omfattende og fremtidsrettede løsninger.

Besøk hjemmesiden til Initio Medielab AS her.