Lett styring av bedriftens profil

Mange bedrifter har en grafisk profilmanual, men ikke alle passer på å bruke den. Med din grafiske profil i Instrato, blir det lettere for alle medarbeidere å lage markedsmateriell i henhold til profilmanualen.

Maler gjør jobben

Din grafiske profil kombinert med Instratos malbaserte designmodul, sikrer at ethvert produkt holder den standard og kvalitet som kreves for et profesjonelt uttrykk. Nå er det slutt på dårlige fargekombinasjoner, uleselig tekst og varierende design. Med malbasert design er du garantert at logoer, farger, skrifttyper, grafiske elementer og layout alltid er korrekt og i henhold til din virksomhets profil.

Sikring av viten

Mange bedrifter har verdifull viten om leverandører og markedsmateriell lagret i hukommelsen på enkelte nøkkelpersoner. Denne informasjonen kan fort gå tapt når ansatte slutter eller går ut i permisjon. Ved å samle denne kunnskapen i Instrato, blir bedriften mindre sårbar og sikrer at alle har tilgang til korrekt grafisk materiale til enhver tid.