Når spesifikke behov oppstår

Instrato kan kompletteres med spesialmoduler som løser spesifikke behov i din organisasjon. Ved å integrere Instrato med eksisterende systemer, kan det etableres nye løsninger skreddersydd for din virksomhet. Det kan f.eks. være automatisert publisering integrert med ulike MIS-system som løser alle behov rundt katalogproduksjon og markedsmateriell inn mot ulike bransjeløsninger. Utfordringen er å utnytte de muligheter som Internett åpner for, fokusere på det som er viktig for virksomheten, og unngå standardsystemer som ofte har høy brukerterskel og liten nytteverdi.